Nowe zasady udzielania pomocy de minimis 2014-2020

…Zasady udzielania pomocy de minimis w nowym budżecie unijnym. Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r….

Czytaj więcej >>>