Intensywności wsparcia w nowym budżecie unijnym 2014-2020

…możliwe. W Rozporządzeniu przewidziany jest szeroki wachlarz możliwości udzielania wsparcia, a państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą z niego wybrać te rodzaje, które są w ich przypadku najlepsze. Pomoc dopuszczona rozporządzeniem:…

Czytaj więcej >>>