Nowe zasady udzielania pomocy de minimis 2014-2020

…o pomoc de minimis. Do najważniejszych należą: zniesienie konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, co oznacza, iż przedsiębiorcy, którzy wcześniej byli wykluczeni z możliwości starania się o pomoc de minimis ze…

Czytaj więcej >>>