Nowe zasady udzielania pomocy regionalnej 2014-2020

…grudnia 2020 r. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto…

Czytaj więcej >>>