Definicja MŚP – jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR; w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa

Czytaj więcej >>>