Poniżej prezentujemy warunki użytkowania bloga trivo.pl oraz publikowania artykułów na serwisie

Postanowienia generalne:

1. Bezpłatna rejestracja jest warunkiem koniecznym, by móc w pełni korzystać z bloga oraz zamieszczać na nim własne artykuły.
2. Rejestracja na stronie trivo.pl jest równocześnie wyrażeniem zgody na zasady wymienione w statucie.
3. Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 116 „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4.02.1994 r., zabronione jest plagiatowanie i przedrukowywanie tekstów artykułów, które zostały opublikowane na blogu trivo.pl. Złamanie tych zasad wiąże się z powiadomieniem policji.
4. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za publikowaną treść. Administrator bloga nie odpowiada za krzywdy będące wynikiem wykorzystania artykułów dodanych na stronie.
5. Osoba publikująca artykuł zawiadamia, że ma zupełne prawa autorskie do niego.
6. Teksty nie mogą być opublikowane na innych witrynach ani przed, ani po zamieszczeniu ich na trivo.pl.
7. Publikacje, które nie spełniają założeń, mogą zostać odrzucone. Administrator witryny trivo.pl zastrzega sobie taką możliwość, co więcej bez konieczności przedstawiania konkretnej przyczyny.
8. Na stronie trivo.pl obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności właściciela witryny. Zakłada się, że Internauta wie, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, podobnie jak prezentowane na nim teksty. Opublikowane artykuły nie prezentują ani rad, ani instrukcji postępowania w określonych sytuacjach. Felietony prezentują wyłącznie osądy ich autorów.
9. Właściciel strony trivo.pl nie jest odpowiedzialny za komentarze wyświetlane pod tekstami.

Zamieszczanie artykułów na stronie:

1. Treść publikowanego artykułu musi być zgodna z wytycznymi polskiej gramatyki i ortografii. Felietony z wyraźnymi pomyłkami nie będą zamieszczane.
2. Artykuły powinny mieć wyłącznie styl informacyjny i rozrywkowy, a ich treść być intrygująca dla czytelników.
3. Każda publikacja musi być unikalna, dawać czytelnikom do myślenia i być przejrzysta dla internautów.
4. Teksty publikowane na trivo.pl powinny mieć powyżej 2500 znaków bez spacji.
5. W publikowanym artykule możliwe jest umieszczenie nie więcej niż jednego linka w postaci URL lub brand.
6. Treść artykułu, ani prowadzące z niego linki do zewnętrznych stron nie powinny zawierać tematów niezgodnych z prawem, ani tematów dla osób dorosłych.
7. Do każdego artykułu dobrze jest dołączyć zdjęcie. Grafika nie może łamać przepisów „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.