Tag: firma definicja

Dotacje unijne – jak się do tego zabrać?

Jeśli działanie przewiduje wsparcie tylko dla przedsiębiorców z sektora MŚP – ważne jest aby sprawdzić czy przedsiębiorca należy do tej kategorii firm…. Definicja zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu…czytaj ,

Czytaj więcej >>>

Definicja MŚP – jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

Starając się o dotację unijną przedsiębiorcy często mogą napotkać informację, iż dana forma wsparcia przewidziana jest dla przedsiębiorców z sektora MŚPczytaj ,

Czytaj więcej >>>