Dotacje unijne – jak się do tego zabrać?

Jeśli działanie przewiduje wsparcie tylko dla przedsiębiorców z sektora MŚP – ważne jest aby sprawdzić czy przedsiębiorca należy do tej kategorii firm…. Definicja zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym…więcej podobnych: ,

Czytaj więcej >>>