Tag: przedsiębiorstwo co to jest

Definicja MŚP – jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

MŚP czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa…. Wyjątek stanowi przejęcie przedsiębiorstwa….więcej podobnych:

Czytaj więcej >>>

Obsługa prawna firmy, czy warto?

Obsługa prawna firmy, czy warto?

Czym jest obsługa prawna przedsiębiorstw? Co obejmuje obsługa prawna firm? Obsługa prawna firmy – czy warto?… Zarówno do bardzo dużych przedsiębiorstw, jak i do niewielkich podmiotów. Firmy te mogą reprezentować różne branże….więcej podobnych:

Czytaj więcej >>>

Czy potrzebujesz prawnika w firmie, obsługi prawnej w przedsiębiorstwie?

Czy potrzebujesz prawnika w firmie, obsługi prawnej w przedsiębiorstwie?

Są one oczywiście dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa…. Co ważne, firmy nie muszą zatrudniać ekspertów w swoim przedsiębiorstwie….więcej podobnych:

Czytaj więcej >>>

Unia Europejska stawia na informatyzację przedsiębiorstw i poprawę komunikacji

Są także przedsiębiorstwa, dla których Internet i możliwości jakie daje jego wykorzystywanie są bardzo ważnym elementem działania….więcej podobnych:

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne – jak się do tego zabrać?

mogą mieć wpływ na status przedsiębiorstwa starającego się o dotację. 4…. Ustalając wielkość własnego przedsiębiorstwa (czy jest mikro, małe, średnie czy duże) należy pamiętać, iż powiązania kapitałowe, osobowe oraz rodzinne z innymi przedsiębiorcami…

Czytaj więcej >>>

Intensywności wsparcia w nowym budżecie unijnym 2014-2020

– 45 %; średniego przedsiębiorstwa – 35%; dużego przedsiębiorstwa – 25%…. i małych przedsiębiorstw….

Czytaj więcej >>>

Preferencyjne finansowanie dla firm zamiast bezzwrotnej dotacji unijnej

Brak dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, lub duże utrudnienia w możliwości skorzystania z niego, jest jedną z barier w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw… Wsparcie pozyskane od operatora ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawy ich pozycji rynkowej i wzrostu obrotów firm ubiegających się…

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne zbliżają się wielkimi krokami

Zbliża się powoli moment, w którym ruszą konkursy dotyczące możliwości pozyskania dotacji przez przedsiębiorstwa na rozwój działalności…. Działanie to ma na celu zwiększenie zastosowania innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, a wspierane będą inwestycje polegające na wprowadzeniu…

Czytaj więcej >>>

Dofinansowanie unijne na działania badawcze, rozwojowe i innowacje w firmach

innowacyjnej, a także wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach…. ; spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; konsorcja…

Czytaj więcej >>>

Nowe zasady udzielania pomocy de minimis 2014-2020

Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które… : „W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego…

Czytaj więcej >>>