Tag: przedsiębiorstwo co to jest

Czym jest metoda 5S w praktyce Lean Management?

Czym jest metoda 5S w praktyce Lean Management?

to strategia zarządzania firmą, która opiera się na tym, że klientom dostarcza się oczekiwane przez nich produkty i usługi w jak najprostszy sposób, z szacunkiem dla pracującej w przedsiębiorstwie…czytaj

Czytaj więcej >>>

Dofinansowanie unijne na działania badawcze, rozwojowe i innowacje w firmach

/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek… , a także wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach….czytaj

Czytaj więcej >>>

Nowe zasady udzielania pomocy de minimis 2014-2020

Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało… „W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza odpowiedniego…czytaj

Czytaj więcej >>>

Nowe zasady udzielania pomocy regionalnej 2014-2020

średniego przedsiębiorstwa – 35%; dużego przedsiębiorstwa – 25%…. Biorąc pod uwagę powyższe maksymalny dopuszczalny pułap pomocy regionalnej w woj. śląskim wynosi, w przypadku: mikroprzedsiębiorstwa – 45 %; małego przedsiębiorstwa – 45 %;…czytaj

Czytaj więcej >>>

Spodziewany wpływ koronawirusa na polską i światową gospodarkę, biznes, przemysł?

Spodziewany wpływ koronawirusa na polską i światową gospodarkę, biznes, przemysł?

Przez kwarantannę zmienia się także system pracy przedsiębiorstw. Działalność musiały zawiesić kina i inne miejsca rozrywki…. podstawowe znaczenie mają oczywiście czynniki fundamentalne, czyli wpływające na warunki prowadzenia działalności gospodarczej – chodzi o zmienne oddziałujące na gospodarkę i sektor przedsiębiorstw…czytaj

Czytaj więcej >>>

Kiedy zlecić projektowanie systemów IT, a kiedy kupić gotowe oprogramowanie?

Kiedy zlecić projektowanie systemów IT, a kiedy kupić gotowe oprogramowanie?

Najpierw analizowane są potrzeby przedsiębiorstwa oraz wszystkie procesy w nim zachodzące….czytaj

Czytaj więcej >>>

Chcesz otworzyć biznes w Holandii?

Chcesz otworzyć biznes w Holandii?

Upewnij się więc, że nazwa, którą wybrałeś, nie jest już zajęta i czy przedsiębiorstwo o takiej samej nazwie już nie funkcjonuje na rynku….

Czytaj więcej >>>

Upadłość konsumencka w 2018 roku – jakie zmiany?

Warto zastanowić się czy można postawić znak równości między osobą fizyczną posiadającą kiosk z owocami i właścicielem kilkumilionowego przedsiębiorstwa….

Czytaj więcej >>>