Tag: przedsiębiorstwo definicja

Definicja MŚP – jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

Starając się o dotację unijną przedsiębiorcy często mogą napotkać informację, iż dana forma wsparcia przewidziana jest dla przedsiębiorców z sektora MŚPczytaj ,

Czytaj więcej >>>

Nowe zasady udzielania pomocy de minimis 2014-2020

wprowadzenie definicji „jednego przedsiębiorstwa” –  do celów stosowania Rozporządzenia Komisji 1407/2014 wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym… odniesieniu do których stosuje się niższe pułapy de minimis, jest objęta pomocą de minimis tylko do wysokości  tych obniżonych pułapów, niższe pułapy należy  stosować do całej działalności przedsiębiorstwa…czytaj ,

Czytaj więcej >>>