Tag: średnie i duże przedsiębiorstwa

Intensywności wsparcia w nowym budżecie unijnym 2014-2020

– 45 %; średniego przedsiębiorstwa – 35%; dużego przedsiębiorstwa – 25%…. regionalna pomoc inwestycyjna w ramach której w przypadku województwa śląskiego przewidziane są następujące maksymalne poziomy intensywności: mikroprzedsiębiorstwa – 45 %; małego przedsiębiorstwa…czytaj ,

Czytaj więcej >>>

Nowe zasady udzielania pomocy regionalnej 2014-2020

średniego przedsiębiorstwa – 35%; dużego przedsiębiorstwa – 25%…. Biorąc pod uwagę powyższe maksymalny dopuszczalny pułap pomocy regionalnej w woj. śląskim wynosi, w przypadku: mikroprzedsiębiorstwa – 45 %; małego przedsiębiorstwa – 45 %;…czytaj

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne – jak się do tego zabrać?

Ustalając wielkość własnego przedsiębiorstwa (czy jest mikro, małe, średnie czy duże) należy pamiętać, iż powiązania kapitałowe, osobowe oraz rodzinne z innymi przedsiębiorcami mogą…

Czytaj więcej >>>