Kategoria: Dotacje unijne

Nowe zasady udzielania pomocy de minimis 2014-2020

Zasady udzielania pomocy de minimis w nowym budżecie unijnym. Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Zastąpiło ono wcześniejsze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia […]

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne – jak się do tego zabrać?

Dekalog przedsiębiorcy starającego się o dotację – najważniejsze informacje Proces starania się o dotację unijną jest obwarowany pewnymi zasadami i należy się ich trzymać, aby w którymś momencie nie zamknąć sobie możliwości pozyskania wsparcia. 1. Instytucja pośrednicząca w dysponowaniu środkami unijnymi. Po pierwsze należy sprawdzić, która Instytucja będzie rozdysponowywała środki unijne przeznaczone dla przedsiębiorców w […]

Czytaj więcej >>>