Badania i roboty geotechniczne – czym są, jakie są wykonywane najczęściej?

Konieczność przeprowadzenia odpowiednich badań i robót geotechnicznych na terenie przeznaczonym pod inwestycję to niezbędny element prac przed przystąpieniem do robót budowlanych. Ocena nośności, stopnia zagęszczenia oraz innych parametrów gruntu pozwala odpowiedzieć na wiele pytań, które warunkują posadowienie obiektów budowlanych. Czym są badania geotechniczne i jakie są wykonywane najczęściej?

 

Geotechnika – czym się zajmuje?

Geotechnika jest gałęzią inżynierii, to nauka pozwalająca określić właściwości gruntu pod kątem wykonania projektu i wykonawstwa inwestycji budowlanych o szerokim zakresie. Wykorzystuje m.in. gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, geologię i fundamentowanie, dzięki którym możliwa staje się całościowa ocena cech podłoża. Ta dziedzina nauki umożliwia precyzyjną analizę warunków wodno-gruntowych pod inwestycję, na podstawie której dobiera się właściwe sposoby jej ochrony i utwardzenia. Geotechnika to np. wzmacnianie podłoży czy zabezpieczenia wykopów (Keller.com.pl), dzięki zastosowaniu optymalnej technologii pozwala na przeprowadzenie prac w wymagających warunkach gruntowych.

W jakim celu wykonuje się badanie geotechniczne gruntu?

Geotechnika staje przed ogromnymi wyzwaniami zwłaszcza w gęstej, miejskiej zabudowie, podczas realizacji inwestycji zakrojonych na szeroką skalę. Przedmiotem badań geotechnicznych są grunty przeznaczone pod budowę konstrukcji naziemnych i podziemnych, ziemie, na których planowane jest tworzenie i rozbudowa nawierzchni drogowych, kolejowych.

Celem klasyfikacji określonych typów gruntu, oceny poziomu wód gruntowych, właściwości nośnych podłoża wykonuje się otwory badawcze, z których pobiera się próbki ziemi, przekazywane następnie do badań laboratoryjnych. Końcowym etapem badania jest opinia geotechniczna zawierająca wnioski, które pozwalają na właściwe zaprojektowanie fundamentów. Dzięki badaniom geotechnicznym zyskujemy wiedzę na temat konieczności przeprowadzenia określonych prac, wnioski określają głębokość fundamentów, dobór zabezpieczeń oraz izolacji.

Jakie roboty geotechniczne są wykonywane najczęściej?

Wśród najczęściej wykonywanych robót geotechnicznych można wymienić specjalistyczne technologie wzmacniania podłoża m.in. techniką zagęszczania dynamicznego, czy stabilizacji gruntu kolumnami żwirowo-betonowymi. Niezbędne roboty wykonywane na placu budowy to również zabezpieczenie wykopów, stabilizacja skarp oraz zboczy, które gwarantują bezpieczne przeprowadzenie prac.

Roboty geotechniczne wykonywane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, jak i  komercyjno-usługowym. To niezbędny element prac podczas komunikacyjnych procesów inwestycyjnych, przy budowie dróg, mostów, wiaduktów. To również technologie wykorzystywane podczas budowy obiektów hydrologicznych, zapór, wałów przeciwpowodziowych, projektowania i wykonywania konstrukcji nadbrzeży w różnych warunkach gruntowych.w temacie: