Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe?

Własna działalność gospodarcza zobowiązuje do prowadzenia szeroko pojętej księgowości. Dokonywanie samodzielnych rozliczeń wymaga czasu oraz odpowiedniej wiedzy, dlatego warto powierzyć księgi rachunkowe profesjonalistom z biura rachunkowego. Czym kierować się w wyborze biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe a kwalifikacje personelu

Rynek ofert firm świadczących usługi księgowe jest obecnie rozległy, duża konkurencja powoduje, że prym wiodą biura rachunkowe o najwyższych standardach. Właściwy wybór biura rachunkowego musi, przede wszystkim zostać podyktowany kwalifikacjami zatrudnionego tam personelu.

Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, czy osoby świadczące usługi księgowe dysponują imienną licencją Ministra Finansów, to dokument potwierdzający merytoryczną wiedzę oraz doświadczenie w tej dziedzinie. Dobrze zwrócić uwagę na certyfikaty Centrum Informacji Księgowej, organizacji która weryfikuje działalność biur rachunkowych w myśl wskazanych kryteriów. Należy skupić się również na odbytych przez personel szkoleniach oraz kursach księgowych. Przepisy w tej dziedzinie często ulegają zmianie, dlatego ważna jest systematyczna aktualizacja wiedzy.

Na co zwrócić uwagę wybierając biuro rachunkowe?

Kolejnym aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę jest kwestia ubezpieczenia potencjalnej firmy od odpowiedzialności finansowej za ewentualne nieprawidłowości. Ważne, aby suma wykupionej polisy mogła pokryć nasze straty związane z popełnionym błędem. Biuro rachunkowe, jak biuro Datan, powinno mieć polisę OC, im wyższa kwota ubezpieczenia tym większa gwarancja finansowego zabezpieczenia. Warto też zapytać czy biuro wykupiło rozszerzony pakiet, w przypadku kiedy zatrudniamy pracowników istotne jest ubezpieczenie kadr i płac.

Należy też zbadać, czy wdrożone w biurze rachunkowym procedury dotyczące RODO zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych. Istotne są również opłaty, naszą uwagę powinny zwrócić stosunkowo niskie ceny usług, które mogą świadczyć o pewnych mankamentach. Oferta powinna być proporcjonalna do ilości i jakości świadczonej pracy oraz cen rynkowych.

Jaki zakres usług oferują biura rachunkowe?

Zakres świadczeń oferowanych przez profesjonalne biura rachunkowe jest rozległy i uzależniony od indywidualnych potrzeb konkretnej firmy. Dokonując wyboru dobrze skonsultować z pracownikiem biura nasze potrzeby i oczekiwania.

Usługi w głównej mierze sprowadzają się do obsługi księgowej zarówno w formie uproszczonej jak i pełnej. To również doradztwo podatkowe obejmujące wybór najkorzystniejszej dla firmy formy opodatkowania, optymalizację podatkowych zobowiązań oraz opracowywanie deklaracji i zeznań podatkowych. Biura rachunkowe oferują też kompleksową opiekę nad prowadzonym biznesem min. w przedmiocie wyboru struktury prowadzonej działalności, pomocy w jej zakładaniu oraz rejestracji. Zakres usług dotyczy doradztwa i konsultacji w sprawach kadrowo-płacowych np. naliczania wynagrodzeń oraz składek wraz z przesyłaniem deklaracji do ZUS.

Dlaczego warto korzystać z obsługi biura rachunkowego?

Powierzając rachunki, rozliczenia pracownikom biura rachunkowego przedsiębiorca zyskuje cenny czas, dzięki czemu ma szansę skupić się na celach prowadzonego biznesu. Rzetelna i merytoryczna obsługa profesjonalistów jest gwarancją wprowadzenia optymalnych rozwiązań oraz zgodności świadczonych usług z obowiązującymi przepisami oraz wymogami.w temacie: