Od czego zależą koszty księgowości?

Prowadząc działalność gospodarczą, ważnym kryterium funkcjonowania firmy, będzie prowadzenie w niej księgowości. Chodzi tutaj nie tylko o rozliczanie przychodów i rozchodów, ale także kwestie podatkowe, kadrowe i wiele innych. Ceny za takie usługi też mogą być różne… od czego to jednak zależy?

Od czego zależy cena usług księgowych?

Jeżeli w celu prowadzenia księgowości w firmie zatrudnia się biuro rachunkowe, cena takich usług będzie uzależniona od kilku czynników. Zalicza się do nich: rodzaj prowadzonych rozliczeń, typ działalności, ilość dokumentów, a także lokalizacja i wielkość biura rachunkowego. Nie da się więc jasno określić, ile będzie kosztowała księgowość dla danej firmy, ponieważ ceny te mogą się kształtować w najróżniejszy sposób.

Koszty księgowości a rodzaj prowadzonej działalności

Firmy mogą działać w ramach różnych przepisów i na podstawie innych typów działalności. Inaczej będzie to więc wyglądało w przypadku firm jednoosobowych, takich, które zatrudniają pracowników, biznesów będących spółkami (cywilnymi, handlowymi). Obowiązują je inne przepisy i inne formy rozliczeń czy obowiązki związane z opodatkowaniem. Będzie miało to więc wpływ także na koszty księgowości, ponieważ uwzględni się inne usługi.

Koszty a rodzaj rozliczenia

Zakładając firmę, już na wstępie konieczne jest określenie formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Może to odbywać się na zasadach ogólnych, poprzez podatek liniowy, kartę podatkową lub poprzez ryczałt od przychodów ewidencyjnych. Występują w nich różne stawki podatku, wysokości dochodów, a także przypisuje się je innym rodzajom działalności. Może być to więc prostsze lub trudniejsze do wykonania, a co za tym idzie, także będzie wpływało na cenę usług księgowych.

Koszty księgowości a zakresy usług

Niewątpliwie ogromny wpływ na koszty będzie miał także zakres usług księgowych, z jakich się korzysta. Niektóre firmy decydują się np. tylko na prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, inne biorą też pod uwagę choćby obsługę kadrowo-płacową, tworzenie umów cywilnoprawnych, rozliczanie z urzędami czy doradztwo. Możliwości jest oczywiście więcej, ale każda z nich wiąże się z określoną ceną. Im więcej pracy będzie miało biuro księgowe, tym więcej się zapłaci, choć często można też zdecydować się na obsługę kompleksową, co bywa korzystniejsze niż wybieranie po kolei każdej usługi z osobna.

Koszty księgowości a biuro rachunkowe

Na koszty ponoszone przez firmę ma też wpływ wybór właściwego do obsługi księgowości biura. Tych w Polsce nie brakuje – mogą być mniejsze lub większe. Miejscowość czy prestiż księgowej będzie miał z pewnością niemałe znaczenie na ostateczną cenę. Zazwyczaj małe biura rachunkowe oferują niższe cenniki niż te większe, ale nie jest to też regułą. Z pewnością wpływ będzie miało także doświadczenie. Im dłużej w branży się działa, tym lepiej dla jakości, a jednocześnie, tym gorzej dla portfela.w temacie: , ,