Rodzaje obudowy do wykopów – co i kiedy wybierają budowlańcy?

Realizacja inwestycji budowlanych zawsze związana jest z koniecznością przeprowadzenia prac ziemnych, podczas których należy zagwarantować pracownikom bezpieczeństwo oraz dostosować wybraną technologię do warunków gruntowych. Jakie rodzaje obudowy do wykopów wybierają budowlańcy?

Obudowy do wykopów – czym są?

Wykonywanie prac ziemnych zawsze należy przeprowadzać w oparciu o obowiązujące przepisy, według których każdy wykop o głębokości poniżej 1 m i pionowych ścianach musi zostać wzmocniony w sposób, który uniemożliwia osuwanie gruntu. Wykopy głębokie to takie, które przekraczają głębokość 3 m, sposób ich zabezpieczenia musi zostać określony w projekcie robót ziemnych.

Obudowy do wykopów są rodzajem zabezpieczenia ścian podczas prowadzenia prac w budownictwie przemysłowo-inżynieryjnym oraz wykonawstwa i modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych. Mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo prowadzenia robót, wykorzystywane systemy zabezpieczeń dostosowywane są do konkretnych potrzeb związanych z rodzajem przeprowadzanych prac oraz warunków gruntowych na terenie placu budowy. Chcąc odpowiednio zabezpieczyć ściany wyrobiska przed osunięciem obudowy do wykopów warto skonsultować ze specjalistami (szalunki-orzel.pl), którzy dysponują wiedzą na temat kryteriów doboru i dopuszczalności ich stosowania. Fachowe doradztwo pozwoli przyjąć rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb konkretnej inwestycji.

Rodzaje obudowy do wykopów

Podczas prac budowlanych, gdzie występuje konieczność przeprowadzenia głębokich wykopów, stosuje się następujące rodzaje obudowy do wykopów:

  • Ściana szczelinowa – to rodzaj konstrukcji składającej się z podłużnych elementów wykonanych ze stali, żelbetu, drewna lub tworzywa PCV. Fragmenty struktury obudowy do wykopu zostają utwierdzone w gruncie obok siebie, co tworzy jednolitą płytę. Jej zadaniem jest uniemożliwienie przemieszczania się ziemi znajdującej się wokół wykopu oraz przepływu wód powierzchniowych i gruntowych. Ten rodzaj obudowy do wykopów wykorzystywany jest najczęściej do podsadowienia obiektu budowlanego.
  • Obudowa berlińska – jest formą tymczasowej obudowy, gdzie na granicy planowanego wykopu wbija się elementy stalowe lub betonowe. Przestrzenie pomiędzy słupami wypełnia się deskami co tworzy ścianę, która zapewnia bezpieczeństwo prac.
  • Ścianka szczelna – to ściśle do siebie przylegające konstrukcje zagłębione w grunt, podtrzymujące ściany wykopów. Wykorzystywane jedynie na czas przeprowadzania prac zmniejszają dopływ wody do wyrobiska.
  • Palisady z mikropali – ściana zabezpieczająca wykop usytuowany w pobliżu sąsiednich wyrobisk.

Co zrobić, aby prace ziemne przebiegały bezpiecznie?

Celem bezpiecznej i sprawnej realizacji prac budowlanych należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów i zasad BHP dotyczących procesu budowlanego. Oprócz właściwego doboru rodzaju obudowy do wykopu trzeba pamiętać o wygrodzeniu i oznakowaniu wykopów oraz o wyznaczeniu dróg komunikacyjnych. Należy również wyposażyć pracowników w środki ochrony zbiorowej jak np. pomosty robocze i indywidualnej np. pasy, szelki bezpieczeństwa.