Transport wyrobów mięsnych powinien odbywać się w ściśle określonych warunkach. Ważne jest nie tylko to, jakimi pojazdami produkty te są przewożone, ale również jakie pojemniki zostały do tego użyte. Dlatego przedstawiamy, jakie normy powinny spełniać skrzynki do transportu mięsa.

Transport mięsa

Wyroby mięsne są produktami, które ulegają szybkiemu zepsuciu, jeśli tylko nie są przechowywane oraz transportowane w odpowiednich warunkach. Dodatkowo, zanieczyszczone lub nadpsute mięso może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia osób, które je spożywają. Dlatego na producentach i dostawcach tego rodzaju żywności ciąży bardzo duża odpowiedzialność.

To, o czym należy w pierwszej kolejności zadbać, to zapewnienie ciągu chłodniczego. Co to oznacza? Wyroby mięsne muszą przez cały czas być przewożone w ściśle określonej temperaturze. Dlatego najczęściej wybierany jest transport drogowy w chłodniach.

Ponadto wyroby mięsne muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostawaniem się do nich zanieczyszczeń, szkodników oraz obcych zapachów. Co więcej, przepisy uściślają, które produkty mogą być przewożone jednocześnie. A jakie normy powinny spełniać pojemniki masarskie?

Pojemniki masarskie – obowiązujące normy

Skrzynki na mięso dopuszczone do kontaktu z żywnością omawia ich producent – Bekuplast, który podaje szczegółowe parametry techniczne. W pierwszej kolejności należy wiedzieć o tym, że nie można używać pojemników, które nie posiadają odpowiednich certyfikatów i zostały wytworzone z tworzyw nie dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Najczęściej stosuje się polietylen o dużej gęstości, czyli HDPE. Ciekawostką jest fakt, że zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wszystkie skrzynki powinny zostać wcześniej przebadane.

Oprócz tego, pojemniki masarskie muszą być higieniczne oraz łatwe w utrzymywaniu w czystości. To bardzo ważne, ponieważ należy je dokładnie myć po każdym transporcie.

Jeśli chodzi o aspekty praktyczne, zwracać zwracać uwagę na wymiary, pojemność oraz nośność skrzynek do mięsa. Ponadto zwykle posiadają one otwory, dzięki czemu zapewniają stały dostęp do świeżego powietrza.

Niektórzy producenci umożliwiają wykonanie dedykowanych pojemników, które wykonywane są na zamówienie i posiadają niestandardowe wymiary czy właściwości.

Przepisy dotyczące transportu mięsa

W Polsce obowiązuje wiele przepisów dotyczących transportu mięsa. Aby móc podjąć się tego zadania, firma transportowa musi posiadać zaświadczenie Inspekcji Weterynaryjnej i/lub Powiatowego Inspektowa Sanitarnego. Natomiast najważniejszym aktem prawnym jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dodatkowo Polska przystąpiła do konwencji ATP, czyli do międzynarodowej umowy o przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych. Mówi ona m.in. o tym, jakie pojazdy mogą zostać wykorzystane do transportu mięsa oraz jakie normy termiczne powinny spełniać. Tu trzeba zaznaczyć, że w zależności od rodzaju wyrobów mięsnych, konieczne jest zachowanie innej temperatury.w temacie: , , ,