Tag: rozporządzenia komisji (ue) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Intensywności wsparcia w nowym budżecie unijnym 2014-2020

Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Autor: Agnieszka Jaszczyk…Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu reguluje sytuacje, w których udzielenie pomocy publicznej jest możliwe. doradztwo w ,

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne – jak się do tego zabrać?

Definicja zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. doradztwo w

Czytaj więcej >>>