W jakich pracach niezbędni są specjaliści od robót geotechnicznych?

Specjaliści od robót geotechnicznych są gwarancją sprawnego przebiegu każdego projektu budowlanego. W jakich pracach ich usługi są niezbędne?

Jaki jest zakres prac geotechnicznych?

Standardowy zakres prac geotechnicznych mieści w sobie analizę właściwości gruntu pod kątem projektowania oraz realizacji robót budowlanych ziemnych oraz podziemnych. Będąca jedną z gałęzi inżynierii geotechnika jest szeroko wykorzystywana podczas wykonawstwa fundamentów budynków oraz drogowych nawierzchni.

Specjaliści w przedmiocie robót geotechnicznych dysponują szeroką wiedzą min. z dziedzin hydrogeologii, geotechniki, gruntoznawstwa, geofizyki i geomorfologii. Ich kompetencje przekładają się w dużej mierze na profesjonalne usługi dotyczące planowania przestrzennego i regionalnego. Badania, analizy i opinie geotechników, dotyczące warunków wodno-gruntowych, wykorzystywane są dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanych. Roboty geotechniczne sprawnie wykonują specjaliści z keller.com.pl, którzy nadzorują prace budowlane w szerokim zakresie. Ich usługi polegają min. na badaniu gęstości i warunków podłoża przeznaczonego pod budowę, nośności gruntu, doradztwie i wykonywaniu ekspertyz geologicznych oraz odbiorze wykopów.

Kiedy należy przeprowadzić badanie geotechniczne?

Praktycznie każda inwestycja o charakterze budowlanym wymaga przeprowadzenia badań geotechnicznych, które są podstawą do dalszych robót. Analiza właściwości podłoża i wyniki badań są punktem wyjścia do prac architekta oraz konstruktora. Weryfikację struktury gruntu przeznaczonego pod budowę można wykonać na każdym etapie robót budowlanych. Jest ona niezbędna w budownictwie mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym.

Badanie geotechniczne wykonuje się w planowaniu infrastruktury publicznej, podczas realizacji inwestycji tworzących drogi, mosty, tunele drogowe, tunele i linie kolejowe. Wykorzystuje się je podczas budowy zapór wodnych, wodociągów, oczyszczalni ścieków oraz podczas przeprowadzenia prac w zakresie ujęcia wód. Analiza właściwości i nośności gruntu wymagana jest również przy budowie platform wiertniczych, układaniu kabli pod powierzchnią wody lub rurociągów podmorskich.

Na czym polega diagnostyka podłoża budowlanego?

Diagnostyka gruntu pod budowę sprowadza się zazwyczaj do przeprowadzenia badań, które polegają na wykonaniu pionowych zagłębień w podłożu. Umożliwia to późniejszą analizę, czasem konieczne są badania laboratoryjne lub specjalne testy, które wskazują jakie jest zagęszczenie terenu w badanym miejscu. Pod uwagę brane są właściwości oraz zmienność środowiska geologicznego.

Na podstawie uzyskanych wyników określa się kategorię geotechniczną, poziom wód gruntowych, dobiera się odpowiednią technikę wzmacniania podłoża, wykonuje specjalistyczne izolacje przeciwwodne oraz przeciwwilgociowe. W zakresie usług mieści się też kontrola zachowania się podłoża w czasie użytkowania powstałego obiektu budowlanego.