Zakładasz firmę? Co musisz wiedzieć o podatkach i ZUS na start?

Jeżeli myślisz o większych zarobkach i planujesz własny biznes, musisz mieć świadomość, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obciążeniami podatkowymi i ubezpieczeniowymi. Co powinieneś wiedzieć o podatkach i ZUS na start?

Własna firma – jakie koszty?

Własna firma to nie tylko finansowa niezależność i perspektywa sukcesu, to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za rozwój biznesu i właściwe prowadzenie rachunków. Jeżeli dopiero uczysz się przedsiębiorczości od podstaw, musisz wiedzieć, że każdy właściciel firmy zobowiązany jest do uiszczania należności podatkowych oraz opłacania składek ZUS. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności przeprowadź kalkulację, która na starcie pozwoli Ci dobrać zasady i sposób przeprowadzania rozliczeń. Informacje o podatkach i ZUS, które powinien znać przedsiębiorca podaje www.spotkajbiznes.pl, gdzie przeczytasz m.in. o tym, jak dobrze wybrać formę opodatkowania i co zrobić, aby właściwie opłacać składki.

ZUS na start – na czym polega?

Pamiętaj, że wraz z rejestracją firmy zaczynasz podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu oraz wypadkowemu, ubezpieczenie na wypadek choroby nie jest obowiązkowe. Dla osób rozpoczynających przygodę z biznesem minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi obecnie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, co równe jest sumie 780 zł.

Pamiętaj jednak, że prawo daje Ci możliwość skorzystania z warunków preferencyjnych, w ramach tzw. ulgi na start nie podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Warunkiem uprawnienia jest fakt podjęcia działalności po raz pierwszy lub upływ co najmniej 60 miesięcy od daty jej zakończenia lub zawieszenia. Nie możesz również wykonywać czynności wchodzących w zakres Twojej działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jak wybrać formę opodatkowania dla działalności gospodarczej?

Zakładając biznes, musisz wybrać formę opodatkowania, rozliczenia z fiskusem to obowiązek zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Kwota oraz termin zapłaty podatku dochodowego uzależnione są od metody, którą przyjmujesz. Do wyboru masz:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych
  • podatek liniowy
  • ryczałt
  • karta podatkowa

Optymalna metoda uiszczania należności na rzecz państwa musi zostać podyktowana strukturą Twojego nowego biznesu i jej ekonomicznym rachunkiem.

Rejestracja do VAT – czy warto?

Podatek od towarów i usług jest doliczany do każdej wykonanej transakcji, a realnym kosztem VAT obciąża konsumentów. Jeżeli w bieżącym i poprzednim roku podatkowym Twoje obroty nie przekroczyły 200 000 zł, możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zwolnienie przysługuje Ci też ze względu na specyfikę prowadzonej działalności. Pamiętaj jednak, że będąc czynnym płatnikiem VAT, możesz odliczać ten podatek z faktur kosztowych od VAT z faktur przychodowych.