Jak ogłosić upadłość konsumencką, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na oddłużenie. Dlatego nic dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się nad takim rozwiązaniem. Ale co w sytuacji, gdy prowadzisz działalność gospodarczą? Czy przedsiębiorca może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Polskie prawodawstwo wyróżnia dwa typy upadłości: upadłość konsumencką oraz upadłość przedsiębiorcy. Pierwsza z nich dotyczy osób fizycznych, druga natomiast właścicieli firm.

Nawet jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to co do zasady, obowiązuje cię upadłość przedsiębiorcy. Jest jednak jeden wyjątek od tej reguły. Możesz zgłosić wniosek o upadłość konsumencką, jeśli wcześniej działalność zostanie zlikwidowana. Jaka jest różnica?

Proces o upadłość przedsiębiorcy jest znacznie trudniejszy oraz bardziej sformalizowany, dlatego przedsiębiorcy w miarę możliwości wolą unikać tego rozwiązania, zwłaszcza jeśli prawo im to umożliwia. Chociaż trzeba pamiętać, że i tak upadłość konsumencka przedsiębiorcy będzie bardziej skomplikowana niż osoby, która firmy nigdy nie prowadziła. Upadłość konsumencka powinna być omówiona ze specjalistą, jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą i nie wiesz, jakie kroki należałoby podjąć w pierwszej kolejności.

Kiedy upadłość konsumencka przedsiębiorcy jest możliwa?

Najważniejszym warunkiem, umożliwiającym ogłoszenie upadłości konsumenckiej przedsiębiorcom, jest wcześniejsza likwidacja działalności. Jeśli tego nie zrobisz, musisz ogłosić upadłość jako przedsiębiorca. Ponadto trzeba spełnić kilka dodatkowych wymagań, aby twój wniosek nie został odrzucony.

Konieczne jest wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto musisz wykazać, że nie doprowadziłeś świadomie do zwiększenia stopnia niewypłacalności przedsięwzięcia lub nie jest ono wynikiem rażącego niedbalstwa.

Wniosek natomiast może zostać odrzucony, jeśli w okresie 10 lat przed jego złożeniem, już próbowałeś ogłosić upadłość konsumencką, lecz postępowanie wobec ciebie zostało umorzone z przyczyn innych, niż cofnięcie przez ciebie wniosku lub jeśli nie wywiązywałeś się z planu spłaty wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego.

Jest jeszcze jeden zapis, który uniemożliwia ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jest to sposób likwidacji działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy właściciel firmy staje się niewypłacalny, nie może spłacić dłużników, powinien w terminie wskazanym przepisami ogłosić upadłość przedsiębiorcy. Jeśli okaże się, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat ciążył na nim obowiązek złożenia takiego wniosku, lecz go zaniechał, nie będzie mógł przeprowadzić postępowania upadłościowego jako konsument.

Jak prawidłowo przeprowadzić upadłość konsumencką jako przedsiębiorca?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że powyżej przedstawione przepisy są skomplikowane, dlatego mamy jeszcze jedną wskazówkę.

Jeśli prowadząc działalność, masz problemy z płynnością finansową i zalegasz dłużnikom pieniądze, powinieneś zgłosić wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Gdy zostanie on oddalony, masz prawo do likwidacji działalności, wykreślenia jej z rejestru CEIDG oraz złożenia upadłości konsumenckiej. Tylko w takiej kolejności możesz to zrobić.

Jest tak dlatego, że postępowanie to nie ma na celu umorzenie zobowiązań wynikających z prowadzenia firmy. Jednak w myśl klauzul słuszności i humanitaryzmu, w ściśle określonych przypadkach jest to możliwe. Choć, jak pewnie się już domyślasz, bez pomocy specjalistów może być to trudne.w temacie: