Tag: ogłosić

Upadłość konsumencka w 2018 roku – jakie zmiany?

Jak wygląda proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej w 2018 roku?…Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osób bez majątku W przypadku osób, które nie mają majątku lub są utrzymywane przez członków rodziny, kolejną zmianą jest przyspieszenie procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Czytaj więcej >>>

Jak ogłosić upadłość konsumencką, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą?

Jak ogłosić upadłość konsumencką, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą?

Najważniejszym warunkiem, umożliwiającym ogłoszenie upadłości konsumenckiej przedsiębiorcom, jest wcześniejsza likwidacja działalności. Jeśli tego nie zrobisz, musisz ogłosić upadłość jako przedsiębiorca. Ponadto trzeba spełnić kilka dodatkowych wymagań, aby twój wniosek nie został odrzucony….Jest jeszcze jeden zapis, który uniemożliwia ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jest to sposób likwidacji działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy właściciel firmy staje się niewypłacalny, nie może spłacić dłużników, powinien w terminie wskazanym przepisami ogłosić upadłość przedsiębiorcy.

Czytaj więcej >>>

Dofinansowanie unijne na działania badawcze, rozwojowe i innowacje w firmach

Kolejnym konkursem planowanym do ogłoszenia, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, jest Działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, które jest związane z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez przedsiębiorstwa….Planowany termin ogłoszenia konkursu to IV kwartał 2015 roku. Wsparcie pozyskane w ramach tego Działania ma przyczynić się do podnoszenia innowacyjności naszego regionu poprzez wzrost liczby przedsiębiorstw, które angażują się w B+R oraz dodatkowo do poprawy jakości infrastruktury badawczej.

Czytaj więcej >>>

Preferencyjne finansowanie dla firm zamiast bezzwrotnej dotacji unijnej

Na koniec 2015 roku (IV kwartał) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.

Czytaj więcej >>>

Praca w Holandii: jak napisać CV, jak przygotować się do rozmowy o pracę?

Praca w Holandii: jak napisać CV, jak przygotować się do rozmowy o pracę?

Ofert pracy zazwyczaj szuka się w internecie, gdzie nie brakuje ogłoszeń z wysokimi zarobkami, niejednokrotnie bez znajomości języka. Takie oferty bywają bardzo kuszące, ale czy bezpieczne?

Czytaj więcej >>>

Współpraca biznesowa – jak i gdzie szukać partnera biznesowego?

Współpraca biznesowa – jak i gdzie szukać partnera biznesowego?

Pierwszym z nich jest wykorzystanie stron z ogłoszeniami. Często można znaleźć na nich kategorie poświęcone firmom i usługom dla biznesu.

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne zbliżają się wielkimi krokami

W II / III kwartale 2015 roku planowane jest ogłoszenie konkursu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne – jak się do tego zabrać?

W dniu ogłoszenia konkursu Instytucja publikuje szereg dokumentów takich jak np.: regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie, biznes plan – dokumenty te wymagają dokładnego przeanalizowania i wypełnienia zgodnie z zawartymi w nich wskazówkami.

Czytaj więcej >>>