Już od 2015 roku obowiązują nowe regulacje, które dotyczą upadłości konsumenckiej. W 2016 roku uproszczono natomiast procedurę ogłaszania upadłości konsumenckiej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Co jednak zmieniło się w 2018 roku? Przeczytasz w poniższym artykule.

Co zmieni się w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w 2018 roku?

W 2015 roku upadłość konsumencką mogli ogłosić tylko ci dłużnicy, którzy stali się niewypłacalni z przyczyn niezależnych od siebie. Obecnie obowiązująca ustawa zupełnie inaczej traktuje samego dłużnika, ponieważ upadłość konsumencka w 2018 roku to kolejne zmiany (upadłośćkonsumencka.com.pl/). Warto wiedzieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości usunęło z ustawy fragment o „rażącym niedbalstwie”, dlatego upadłość konsumencką będzie można ogłosić niezależnie od tego w jakim stopniu dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności. Wyjątkiem będzie tu naturalnie sytuacja, w której bankrut działa na szkodę wierzycieli.

Jak wygląda proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej w 2018 roku?

Jak wspomniano sąd przestanie tak wnikliwie badać przyczynę długów, natomiast jeśli dłużnik nie może spłacić zobowiązań z powodu choroby lub nieszczęśliwego splotu okoliczności, to jego dług zostanie włączony w plan spłaty do 3 lat, a pozostała część zobowiązania zostanie umorzona. Sąd nie przechodzi jednak obojętnie wobec lekkomyślności dłużnika – może on spłacać swój dług odpowiednio dłużej (4-7 lat), a żaden z kredytów nie zostanie umorzony. Takie postawienie sprawy nie wyklucza jednak polubownego rozwiązania z wierzycielami, bez rozpatrywania sprawy w sądzie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osób bez majątku

W przypadku osób, które nie mają majątku lub są utrzymywane przez członków rodziny, kolejną zmianą jest przyspieszenie procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Pomijana jest tutaj faza likwidacyjna i plan spłaty, a upadłość konsumencka zostaje ogłoszona w momencie otwarcia procedury upadłościowej. W tym wypadku sąd przyznaje dłużnikowi nadzorcę sadowego, którego zadaniem jest sprawdzenie czy dłużnik faktycznie nie posiada żadnego majątku. Wtedy sąd ogłasza upadłość umarzając tym samym wszystkie zobowiązania wobec tej osoby. Wiele osób powinno skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. A dlaczego? Ponieważ od momentu ogłoszenia długi przestają rosnąć, a dłużnik ma możliwość uniknięcia spirali zadłużenia.

Jak kształtuje się ogłaszanie upadłości konsumenckiej firmy jednoosobowej?

W pierwszych 4 miesiącach 2018 roku upadłość konsumencką ogłosiło już ponad 2100 osób. Warto zastanowić się czy można postawić znak równości między osobą fizyczną posiadającą kiosk z owocami i właścicielem kilkumilionowego przedsiębiorstwa. Upadłość osób prowadzących jednoosobową działalność będzie zbliżona do upadłości konsumenckiej osoby fizycznej (bez planu spłat z możliwością oddłużenia w celu ochrony przed bezdomnością).

Czy w Polsce planowane są zmiany w kierunku „miękkiego” bankructwa?

Chodzi tutaj o możliwość zawarcia porozumienia (na wzór brytyjski) z wierzycielami. Takie porozumienie jest możliwe w Polsce tylko w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, natomiast w praktyce nie funkcjonuje. Po zmianach dłużnik ma mieć możliwość porozumieć się z wierzycielami z własnej inicjatywy, bez składania wniosku o upadłość. W tym celu będzie trzeba zgłosić się do doradcy restrukturyzacyjnego, ale to sąd stwierdzi czy dłużnik ma szansę pójść na kompromis z wierzycielami (wtedy też będzie mógł wstrzymać ogłoszenie upadłości do 4 miesięcy).w temacie: ,