Tag: co to jest przedsiębiorstwo

Definicja MŚP – jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże, traci swój status z dniem przejęcia….Jeśli chodzi o przedsiębiorstwo samodzielne to ocena jego wielkości opiera się tylko i wyłącznie na danych tego właśnie przedsiębiorstwa. doradztwo w

Czytaj więcej >>>

Czy potrzebujesz prawnika w firmie, obsługi prawnej w przedsiębiorstwie?

Czy potrzebujesz prawnika w firmie, obsługi prawnej w przedsiębiorstwie?

Są one oczywiście dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa….Co ważne, firmy nie muszą zatrudniać ekspertów w swoim przedsiębiorstwie. W tym przypadku prawnik w firmie to tzw. obsługa prawna dla firm, która może być świadczona na zasadzie outsourcingu, czyli przez zewnętrzne podmioty. doradztwo w

Czytaj więcej >>>

Unia Europejska stawia na informatyzację przedsiębiorstw i poprawę komunikacji

Są także przedsiębiorstwa, dla których Internet i możliwości jakie daje jego wykorzystywanie są bardzo ważnym elementem działania. doradztwo w

Czytaj więcej >>>

Nowe zasady udzielania pomocy de minimis 2014-2020

Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została…z kumulacją pomocy w przypadkach połączeń, przejęcia, podziału przedsiębiorstwa: „W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza odpowiedniego pułapu, uwzględnia się wszelką doradztwo w

Czytaj więcej >>>

Dofinansowanie unijne na działania badawcze, rozwojowe i innowacje w firmach

Działanie 1.2 będzie dawało możliwość startowania w konkursie w partnerstwie ponieważ jako beneficjenci przewidziane zostały następujące podmioty: przedsiębiorstwa; spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych…; konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni); konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych; porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera.

Czytaj więcej >>>

Obsługa prawna firmy, czy warto?

Obsługa prawna firmy, czy warto?

Zwłaszcza osoby zarządzające małymi przedsiębiorstwami pragną nie mieć zbyt wielkich kosztów. Zatrudnianie prawnika do obsługi prawnej firmy to spory wydatek. Kiedy warto się na niego zdecydować? Czym jest obsługa prawna przedsiębiorstw? Co obejmuje obsługa prawna firm?…Przede wszystkim należy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to osoba, która wspiera prowadzenie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej >>>

Intensywności wsparcia w nowym budżecie unijnym 2014-2020

maksymalne poziomy intensywności: mikroprzedsiębiorstwa – 45 %; małego przedsiębiorstwa – 45 %; średniego przedsiębiorstwa – 35%; dużego przedsiębiorstwa – 25%….i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej >>>

Preferencyjne finansowanie dla firm zamiast bezzwrotnej dotacji unijnej

Brak dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, lub duże utrudnienia w możliwości skorzystania z niego, jest jedną z barier w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw….Wsparcie pozyskane od operatora ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawy ich pozycji rynkowej i wzrostu obrotów firm ubiegających się o powyższe wsparcie.

Czytaj więcej >>>

Ile kosztuje obsługa prawna firm, ile kosztuje księgowa, outsourcing informatyczny…? Sprawdzamy koszty popularnych usług dla firm

Ile kosztuje obsługa prawna firm, ile kosztuje księgowa, outsourcing informatyczny…? Sprawdzamy koszty popularnych usług dla firm

Ile kosztuje obsługa logistyczna przedsiębiorstwa? Ciekawym przykładem jest także obsługa logistyczna firm, która najczęściej wybierana jest w przedsiębiorstwach wytwarzających konkretne dobra, które później muszą zostać przewiezione do punktu docelowego….Aby biznes mógł prawidłowo funkcjonować, często sięga po wsparcie firm zewnętrznych, które zajmują się kwestiami, umożliwiającymi działanie przedsiębiorstwa. Zalicza się do tego choćby obsługa prawna, księgowa, informatyczna, a często też i inna. Ile to w ogóle kosztuje?

Czytaj więcej >>>

Nowe zasady udzielania pomocy regionalnej 2014-2020

Biorąc pod uwagę powyższe maksymalny dopuszczalny pułap pomocy regionalnej w woj. śląskim wynosi, w przypadku: mikroprzedsiębiorstwa – 45 %; małego przedsiębiorstwa – 45 %; średniego przedsiębiorstwa – 35%; dużego przedsiębiorstwa – 25%.

Czytaj więcej >>>