W 2015 roku nie jest planowany wprawdzie nabór wniosków dla przedsiębiorców w ramach tego Działania, ale jest ono bardzo ciekawe i dlatego zdecydowałam się o nim wspomnieć już teraz.

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – chyba jedno z bardziej wyczekiwanych działań przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie śląskim.

W dobie Internetu każdy przedsiębiorca wykorzystuje go w swojej działalności nawet w minimalnym zakresie (strona internetowa, informacja o firmie w katalogach branżowych itp.). Są także przedsiębiorstwa, dla których Internet i możliwości jakie daje jego wykorzystywanie są bardzo ważnym elementem działania. Dziś wykorzystując sieć jesteśmy w stanie zrobić praktycznie wszystko – pójść do sklepu, kupić towar, zapłacić za niego, zamówić dostawę – i to wszystko nie wstając od komputera. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują wprowadzić, rozbudować czy zmodernizować model gospodarki elektronicznej w swojej działalności jest właśnie Działanie 3.3 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata2014-2020.

Model gospodarki elektronicznej musi być przez przedsiębiorcę dokładnie przemyślany ponieważ w wyniku realizacji projektu firma ma móc prowadzić przy jego pomocy procesy biznesowe. Projekt ma doprowadzić do ich automatyzacji oraz optymalizacji. O wsparcie będzie można strać się zarówno na projekty przewidujące procesy biznesowe wewnętrzne jaki i zewnętrzne. Stąd też o wsparcie będzie można starać się na następujące modele biznesowe:

  • B2B Business to Business,
  • B2C Business to Consumer,
  • B2E Business to Employee,
  • C2C Consumer to Consumer.

W ramach Działania przewidziano ograniczenia dotyczące minimalnej wartości dofinansowania, o którą będzie musiał aplikować przedsiębiorca (50 000 PLN) oraz maksymalnej wysokości wsparcia (500 000 PLN). Wsparcie może obejmować tylko i wyłącznie koszty kwalifikowane projektu.

Pamiętać także trzeba o tym, iż dotacja jest refundacją części poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków (poniesionych w okresie realizacji projektu, jednak nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o dotację). Nie jest planowany system zaliczek w ramach Działania 3.3 tak więc przedsiębiorca będzie musiał zapewnić źródła finansowania, które dadzą możliwość pełnej i terminowej realizacji projektu.w temacie: