Tag: małe średnie i duże przedsiębiorstwa

Nowe zasady udzielania pomocy regionalnej 2014-2020

Biorąc pod uwagę powyższe maksymalny dopuszczalny pułap pomocy regionalnej w woj. śląskim wynosi, w przypadku: mikroprzedsiębiorstwa – 45 %; małego przedsiębiorstwa – 45 %; średniego przedsiębiorstwa – 35%; dużego przedsiębiorstwa – 25%. doradztwo w ,

Czytaj więcej >>>

Intensywności wsparcia w nowym budżecie unijnym 2014-2020

przedsiębiorstwa – 45 %; średniego przedsiębiorstwa – 35%; dużego przedsiębiorstwa – 25%….punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw, 20 punktów procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw. regionalna pomoc inwestycyjna w ramach której w przypadku województwa śląskiego przewidziane są następujące maksymalne poziomy intensywności: mikroprzedsiębiorstwa – 45 %; małego doradztwo w ,

Czytaj więcej >>>