Tag: średnie przedsiębiorstwo

Intensywności wsparcia w nowym budżecie unijnym 2014-2020

maksymalne poziomy intensywności: mikroprzedsiębiorstwa – 45 %; małego przedsiębiorstwa – 45 %; średniego przedsiębiorstwa – 35%; dużego przedsiębiorstwa – 25%….Intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw, 20 punktów procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw. regionalna pomoc inwestycyjna w ramach której w przypadku województwa śląskiego przewidziane są następujące doradztwo w

Czytaj więcej >>>

Definicja MŚP – jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

MŚP czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Prawidłowe ustalenie statusu jest kluczowe z punktu widzenia możliwości pozyskania dotacji lub innego preferencyjnego finansowania….Ustalając wielkość przedsiębiorstwa pod uwagę należy wziąć wielkość zatrudnienia oraz obrót lub sumę bilansową, i tak: do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 doradztwo w

Czytaj więcej >>>

Preferencyjne finansowanie dla firm zamiast bezzwrotnej dotacji unijnej

Brak dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, lub duże utrudnienia w możliwości skorzystania z niego, jest jedną z barier w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. doradztwo w

Czytaj więcej >>>

Nowe zasady udzielania pomocy regionalnej 2014-2020

Biorąc pod uwagę powyższe maksymalny dopuszczalny pułap pomocy regionalnej w woj. śląskim wynosi, w przypadku: mikroprzedsiębiorstwa – 45 %; małego przedsiębiorstwa – 45 %; średniego przedsiębiorstwa – 35%; dużego przedsiębiorstwa – 25%. doradztwo w

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne zbliżają się wielkimi krokami

Działanie to ma na celu zwiększenie zastosowania innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, a wspierane będą inwestycje polegające na wprowadzeniu nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nie technologicznych

Czytaj więcej >>>