Zmiana poziomu udzielania pomocy regionalnej w nowym budżecie unijnym.

Intensywność wsparcia w ramach pomocy regionalnej, różni się w zależności od regionu, w którym ma być realizowana inwestycja.

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Dokument ten reguluje maksymalną możliwą intensywność pomocy regionalnej liczonej jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

Wynosi ona odpowiednio:

  • 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;
  • 35% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;
  • 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;
  • 20% – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;
  • 15% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia  2017 r.;
  • 10% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia  2020 r.

Mapa Pomocy Regionalnej 2014-2020

Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających  50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów  procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla  poszczególnych obszarów.

Biorąc pod uwagę powyższe maksymalny dopuszczalny pułap pomocy regionalnej w woj. śląskim wynosi, w przypadku:

  • mikroprzedsiębiorstwa – 45 %;
  • małego przedsiębiorstwa – 45 %;
  • średniego przedsiębiorstwa – 35%;
  • dużego przedsiębiorstwa – 25%.

Należy pamiętać, iż pomoc regionalna nie ma zastosowania do pomocy wspierającej działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa okrętowego, sektorze włókien syntetycznych, sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury oraz sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Autor: Agnieszka Jaszczykw temacie: , , ,