Czym jest metoda 5S w praktyce Lean Management?

Czym jest metoda 5S w praktyce Lean Management?

Co to jest Lean Management? Co to jest metoda 5S? Sortowanie Systematyka Sprzątanie Standaryzacja Samodyscyplina Co to jest Lean Management?…Stanowiącą jedno z podstawowych narzędzi Lean Management metodę 5s szeroko omawia cgrowth.pl na stronie: https://constantgrowth.pl/5s-efektywna-organizacja-miejsca-pracy/). Od całych dekad była ona stosowana w Japonii, a obecnie rozpowszechnia się na całym świecie. doradztwo w , , , , ,

Czytaj więcej >>>