Czym jest metoda 5S w praktyce Lean Management?

Na czym polega metoda 5S? Dlaczego jest taka ważna dla prawidłowo wdrażanego Lean Management?

Co to jest Lean Management?

Lean jest to strategia zarządzania firmą, która opiera się na tym, że klientom dostarcza się oczekiwane przez nich produkty i usługi w jak najprostszy sposób, z szacunkiem dla pracującej w przedsiębiorstwie załogi. Składa się nań między innymi określenie wartości dla klienta, zidentyfikowanie strumienia wartości i ciągły przepływ.

W strategii tej chodzi o to by z procesu realizacji usługi wyeliminować czynności nie dodające wartości. Należy pozbyć się siedmiu rodzajów marnotrawstw, takich jak nadprodukcja, zbędny ruch, oczekiwanie, zbędny transport, nadmierne zapasy, wady i nadmierne przetwarzanie. Ich usunięcie ma zapewnić płynność całego procesu – produkt lub usługa przechodzi przez jego kolejne etapy bez przerw i przestojów.

Co to jest metoda 5S?

Stanowiącą jedno z podstawowych narzędzi Lean Management metodę 5s szeroko omawia cgrowth.pl na stronie: https://constantgrowth.pl/5s-efektywna-organizacja-miejsca-pracy/). Od całych dekad była ona stosowana w Japonii, a obecnie rozpowszechnia się na całym świecie. Jest to zbiór technik, które pozwalają ustanowić i utrzymać wysoką jakość stanowisk pracy. To poprawia kulturę organizacyjną firmy i zwiększa stabilność procesów.

Technika 5S składa się z pięciu następujących po sobie kroków postępowania. Dla łatwiejszego zapamiętania, każdy z tych kroków zaczyna się na literę „S” – ot i cały sekret nazwy tej metody. Jakie więc kroki się na nią składają?

Sortowanie

Sortowanie ma na celu wyodrębnienie i odseparowanie ze stanowiska pracy wszystkiego, co jest zbędne dla jej wykonywania. Chodzi tu o niepotrzebne dane, nieużywane narzędzia i materiały, nieaktualne instrukcje. Na stanowisku pracy powinny pozostać jedynie niezbędne rzeczy i to tylko w takiej ilości, w jakiej są potrzebne. W ten sposób zagracenie stanowiska przestanie utrudniać właściwe wykonywanie działań.

Systematyka

Ten krok polega na organizacji i oznaczeniu wszystkich elementów stanowiska pracy w ten sposób, aby były one łatwe do odnalezienia i zidentyfikowania przez każdego pracownika. Właściwie przeprowadzona systematyka zapewnia przejrzystość miejsca pracy. Służy temu sterowanie wizualne, czyli na przykład oznaczanie kolorami i strzałkami, wyraźne określenie obszarów składowania, oznaczanie poziomów maksymalnych i minimalnych dla materiałów na produkcji.

Sprzątanie

W tym kroku chodzi o wyznaczenie standardu poprawnego sprzątania miejsca pracy i przypisanie obszarów i zasobów, które to umożliwią. Sprzątanie może być rozumiane pod względem fizycznym (czyszczenie i konserwacja miejsca pracy) oraz wizualnym (identyfikacja źródeł i przyczyn powstawania zanieczyszczeń i awarii).

Standaryzacja

Celem standaryzacji jest określenie standardów realizacji i przestrzegania poprzednich kroków metody 5S. Jest to kluczowe, aby osiągnąć powtarzalność wprowadzonych zmian. Można to zrobić tworząc dokładne instrukcje wykonywania czynności, określając zakres czynności i odpowiedzialność pracowników oraz podejmując działania zabezpieczające wprowadzone zmiany przed powrotem do poprzedniego stanu.

Samodyscyplina

Ostatnim krokiem metody S5 jest wyrobienie wśród pracowników nawyków i przyzwyczajeń, które są konieczne, aby przestrzegać wdrożone rozwiązania. Chodzi o to, żeby nauczyli się oni pracy zgodnie z nowymi standardami.w temacie: , , , , , , ,