Czym jest metoda 5S w praktyce Lean Management?

Czym jest metoda 5S w praktyce Lean Management?

Na czym polega metoda 5S? Dlaczego jest taka ważna dla prawidłowo wdrażanego Lean Management? Co to jest Lean Management? Co to jest metoda 5S? Sortowanie Systematyka Sprzątanie Standaryzacja Samodyscyplina Co to jest Lean Management?…Co to jest metoda 5S? Stanowiącą jedno z podstawowych narzędzi Lean Management metodę 5s szeroko omawia cgrowth.pl na stronie: https://constantgrowth.pl/5s-efektywna-organizacja-miejsca-pracy/). Od całych dekad była ona stosowana w Japonii, a obecnie rozpowszechnia się na całym świecie. doradztwo w , , , ,

Czytaj więcej >>>