Tag: 651/2014

Intensywności wsparcia w nowym budżecie unijnym 2014-2020

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu reguluje sytuacje… Rozporządzenie KE 651/2014 w ramach powyższych form pomocy określa maksymalne możliwe poziomy intensywności wsparcia oraz określa kategorie kosztów kwalifikowanych czy typy projektów…czytaj ,

Czytaj więcej >>>

Definicja MŚP – jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

Definicja MŚP zawarta jest w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu8… Źródło oraz podstawa prawna: Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym…czytaj

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne – jak się do tego zabrać?

Definicja zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu…

Czytaj więcej >>>