Tag: mśp co to

Definicja MŚP – jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

Starając się o dotację unijną przedsiębiorcy często mogą napotkać informację, iż dana forma wsparcia przewidziana jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP lub też dla przedsiębiorców innych niż MŚP. Co właściwie oznacza ten skrót? MŚP czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa….W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże, traci swój status z dniem przejęcia. doradztwo w

Czytaj więcej >>>

Dofinansowanie unijne na działania badawcze, rozwojowe i innowacje w firmach

Dodatkowo, w przypadku dużych firm, preferowane będą projekty realizowane wspólnie z MŚP lub w ramach, których zaplanowano współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi….Wsparcie w ramach Działania 1.2 przewidziane jest przede wszystkim dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Jednakże duży przedsiębiorca także będzie mógł starać się o dotację pod warunkiem, że zapewni, iż konkretne efekty jego działalności badawczo-rozwojowej przenikną do polskiej gospodarki. doradztwo w

Czytaj więcej >>>

Intensywności wsparcia w nowym budżecie unijnym 2014-2020

Pomoc dopuszczona rozporządzeniem: pomoc regionalna; pomoc dla MŚP w formie pomocy inwestycyjnej, pomocy operacyjnej i dostępu MŚP do finansowania; pomoc na ochronę środowiska naturalnego; (efektywność, kogeneracja, OZE); pomoc na badania, rozwój oraz innowacje; pomoc szkoleniowa; pomoc na rekrutację

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne zbliżają się wielkimi krokami

Odpowiedź na powyższe pytanie oraz informacje o kolejnych Działaniach wspierających rozwój MŚP w regionie – wkrótce….W II / III kwartale 2015 roku planowane jest ogłoszenie konkursu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Czytaj więcej >>>

Dotacje unijne – jak się do tego zabrać?

Jeśli działanie przewiduje wsparcie tylko dla przedsiębiorców z sektora MŚP – ważne jest aby sprawdzić czy przedsiębiorca należy do tej kategorii firm….Nie można także zapominać o trwałości projektu, czyli (w przypadku otrzymania dotacji) utrzymaniu inwestycji przez okres trzech lat (od dnia zakończenia realizacji inwestycji) w przypadku przedsiębiorców z sektora MŚP. 10. Dobra organizacja czasu. Po dziesiąte – czas.

Czytaj więcej >>>